Wie zijn we

 
 

Ouderraad De Brug als dé brug tussen het schoolteam en de ouders

De ouderraad is volledig samengesteld uit ouders van kinderen van de school. Enerzijds vormen wij een vertegenwoordiging van alle ouders ten aanzien van het schoolteam en het schoolbestuur. Anderzijds zijn wij ook hét aanspreekpunt van alle ouders die hun verzuchtingen over een bepaald punt kenbaar willen maken. Maandelijks vergaderen we samen met de directeur en een vertegenwoordiger van het lerarenteam. We bespreken en evalueren de activiteiten die de ouderraad organiseert.Er is ruimte om vragen vanuit de ouders aan het bod te laten komen. De directeur brengt van zijn kant, de agendapunten naar voor vanuit het schoolteam.

De inkomsten van alle activiteiten komen volledig ten goede van de school. Wij participeren in belangrijke investeringen in de school zoals de bouw van de polyvalente zaal, het bouwproject met betrekking tot de uitbreiding van de school, afdaken op de speelplaats, verfraaiing van de speelplaats, het opknappen van de berging voor het buitenspeelgoed, … . Daarnaast dragen wij ons steentje bij in de aankoop van didactisch materiaal voor elke klas (vb. degelijke muziekinstallaties, duurzaam educatief spelmateriaal) en de aankoop van buitenspeelgoed.